Hotline

Pôsobíme v okolí

Pezinka, Trnavy, Galanty, Dunajskej Stredy a Bratislavy.

Krtkovanie, čistenie odpadu, monitoring kanalizácii a ďalšie služby

Čistenie kanalizácie a odpadov – krtkovanie

Krtkovanie je mechanický spôsob čistenia upchatých odtokov. K čisteniu potrubia sa používa oceľová struna, ktorá točením a vibrovaním uvoľňuje usadeniny a nánosy na kanalizačnom a odpadovom potrubí.
Krtkovaním Vám vyčistíme upchatý odpad a kanalizáciu v dome alebo byte. Krtkovanie je vhodné, ak máte upchané umývadlo, odtok z vane, odpadové potrubie v kuchyni, upchané WC, alebo tiež upchané strešné zvody – odkvap a kanalizačné stupačky. Krtkovanie je vhodné aj pri čistení kanalizačnej prípojky a cestnej výpuste

NONSTOP SERVIS

Rekonštrukcie a budovanie kanalizačných sietí

Vykonávame malé aj rozsiahlejšie opravy existujúcej kanalizácie, komplexné technicky náročné rekonštrukcie kanalizačných sietí a výstavbu nových kanalizačných úsekov vrátane zemných a výkopových prác.

Sme schopní Vám ponúknuť celý rad špecializovaných prác:

 • opravy domových kanalizačných prípojok, ležatých kanalizácií, zvislých domových a dažďových kanalizačných zvodov
 • vykonávame rozsiahle celkové opravy kanalizačných trás a kanalizačných sietí alebo menšie lokálne opravy
 • realizujeme výmenu starých rozvodov domovej kanalizácie vrátane odpadových stúpačiek
 • v novostavbách výstavbu nových rozvodov domových kanalizačných stúpačiek a domových odpadov
 • vykonávame opravu a výstavba dažďových vpustí
 • výstavbu domových kanalizačných prípojok
 • nevyhnutné havarijné závady zistené pri vykonávanej revízii

Výstavbu či opravy kanalizácie zaistíme vrátane zemných prác, výkopových prác aj v podmienkach hustej veľkomestskej zástavby.

NONSTOP SERVIS

TV monitoring, revízia kanalizácie

Často sa stretávame s opakovanými prípadmi upchanej kanalizácie tam, kde je buď intenzívny zdroj znečistenia kanalizačnej siete, alebo kde kanalizácia kapacitne nepostačuje prietoku splaškov.
Pokiaľ sa Vám stáva, že sa Vám kanalizácia opakovane upcháva, odporúčame Vám vykonávať pravidelne tzv. monitorovanie kanalizácie (revízia kanalizácie). Predídete tak väčším problémom a upchávky môžeme odstrániť ešte pred haváriou. Vďaka monitoringu dokážeme odhaliť už prvé príznaky rôznych poškodení – napr. koróziu a drobné praskliny.
Monitorovacia kamera nahráva farebný záznam, čím získavate komplexný prehľad o stave potrubia. Počas monitoringu kanalizácie sa vytvára aj záznam na CD a odovzdáme Vámi záverečnú správu z monitoringu.
Monitoring/revíziu kanalizácie odporúčame na:

 • zistenie príčiny upchatia kanalizácie – odporúčame aj v prípade, ak máte opakovane upchatý odtok
 • zistenie možných deformácií a trhlín na potrubí
 • monitoring súčasného stavu kanalizácie ako prevencia (napr. pred rekonštrukciou podláh)
 • zistenie neznámeho zápachu v objekte
 • zistenie presného miesta zatekania splaškovej alebo dažďovej vody do objektu

NONSTOP SERVIS

Čistenie a servis lapačov tukov

Lapače tukov vyžadujú pravidelnú údržbu. Ak zanedbáte pravidelné čistenie, môže dôjsť k zahlteniu lapača a následne k zaneseniu kanalizačného potrubia jeho zníženej priechodnosti, často až k upchatiu potrubia a tým aj k vysokým nákladom na odstránenie havarijného stavu.

Čistenie lapača tukov zahŕňa: kompletné vyčerpanie tukov a vody, oškrabanie tukov zo stien lapača, vysokotlakové umytie stien a prepážok lapača, vysokotlakové čistenie prítoku a odtoku z lapača. Vzniknutý odpad odvezieme a ekologicky zlikvidujeme.

NONSTOP SERVIS