Hotline

Čistenie kanalizácie a odpadov, krtkovanie.

Pezinok, Modra, Senec, Galanta, Bratislava a okolie.

Krtkovanie, čistenie odpadu, monitoring kanalizácii a ďalšie služby

Elektromechanické čistenie odpadov – krtkovanie

Elektromechanické čistenie je vhodné na čistenie upchatých odpadových potrubí, čistenie domových a bytových odpadov, kanalizácie, čistenie odtokov z WC a pisoárov, čistenie upchatých stúpačiek, dažďových zvodov…. Vďaka tejto metóde odstránime všetky nánosy z potrubia bez jeho poškodenia.
Na elektromechanické čistenie kanalizácie používane profesionálne stroje Značky Ridgid. Do odtoku sa vkladá oceľová struna, ktorá rotuje a vibruje čím sa uvoľnia nánosy usadené v potrubí. Podľa potreby je používame rôzne nadstavce.

NONSTOP SERVIS

Vysokotlakové čistenie odpadov a kanalizácie

Vysokotlakové čistenie patrí medzi najúčinnejšie a zároveň najpoužívanejšie metódy čistenia kanalizácie a odpadov. Tento druh čistenia využívame na čistenie potrubí v rodinných i bytových domoch i firemných objektocjh a priemyselných podnikoch.
Vysokotlakovým čistením sa uvoľní upchaté potrubie a zároveň sa odstránia aj nečistoty a usadeniny na stenách potrubia, ktoré znižujú prietok potrubím. Vďaka silnému tlaku vody sa dôjde k uvoľneniu a odplaveniu usadených nečistôt aj z neprístupných miest.

NONSTOP SERVIS

Rekonštrukcie a budovanie kanalizačných sietí

Vykonávame malé aj rozsiahlejšie opravy existujúcej kanalizácie, komplexné technicky náročné rekonštrukcie kanalizačných sietí a výstavbu nových kanalizačných úsekov VRÁTANE ZEMNÝCH A VÝKOPOVÝCH PRÁC.

Sme schopní Vám ponúknuť celý rad špecializovaných prác:

 • opravy domových kanalizačných prípojok, ležatých kanalizácií, zvislých domových a dažďových kanalizačných zvodov
 • vykonávame rozsiahle celkové opravy kanalizačných trás a kanalizačných sietí alebo menšie lokálne opravy
 • realizujeme výmenu starých rozvodov domovej kanalizácie vrátane odpadových stúpačiek
 • v novostavbách výstavbu nových rozvodov domových kanalizačných stúpačiek a domových odpadov
 • vykonávame opravu a výstavba dažďových vpustí
 • výstavbu domových kanalizačných prípojok
 • nevyhnutné havarijné závady zistené pri vykonávanej revízii

Výstavbu či opravy kanalizácie vrátane zemných prác, výkopových prác realizujeme aj v podmienkach hustej veľkomestskej zástavby.

NONSTOP SERVIS

TV monitoring, revízia kanalizácie a vytýčenie potrubia

Často sa stretávame s opakovanými prípadmi upchanej kanalizácie tam, kde je buď intenzívny zdroj znečistenia kanalizačnej siete, alebo kde kanalizácia kapacitne nepostačuje prietoku splaškov.
Pokiaľ sa Vám stáva, že sa Vám kanalizácia opakovane upcháva, odporúčame Vám vykonať monitorovanie kanalizácie (revízia kanalizácie). Predídete tak väčším problémom – upchávky môžeme odstrániť ešte pred haváriou. Vďaka monitoringu dokážeme odhaliť už prvé príznaky rôznych poškodení – napr. koróziu a drobné praskliny.
Monitorovacia kamera nahráva farebný záznam, čím získavate komplexný prehľad o stave potrubia. Počas monitoringu kanalizácie sa vytvára aj záznam na CD a odovzdáme Vámi záverečnú správu z monitoringu.
Monitoring/revíziu kanalizácie odporúčame na:

 • zistenie príčiny upchatia kanalizácie – odporúčame aj v prípade, ak máte opakovane upchatý odtok
 • zistenie možných deformácií a trhlín na potrubí
 • monitoring súčasného stavu kanalizácie ako prevencia (napr. pred rekonštrukciou podláh)
 • zistenie presného miesta zatekania splaškovej alebo dažďovej vody do objektu
 • trasovanie potrubia

Monitorovanie vykonávame najmodernejšou technikou.
Sondu vieme spustiť aj do potrubí malých priemerov. Na základe záznamu vieme presne diagnostikovať stav potrubia, určiť presné miesto poruchy a navrhnúť najvhodnejšie riešenie opravy alebo renovácie potrubia.
Monitorovacím zariadením vytýčime potrubie, vieme stanoviť trasu – presnú hĺbku i smer potrubia.

NONSTOP SERVIS

Presets Color

Primary
Secondary